Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау проведет публичное слушание по поступившей заявке ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» на утверждение тарифов и тарифных смет на 2024-2028 годы на регулируемую услугу производства тепловой энергии по Балхашской ТЭЦ.

Публичное слушание состоится: 9 апреля 2024 года в 14.00 часов по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, Мкр. Сабитовой 18 (здание партии Аманат).

Вместе с тем, публичное слушание будет транслироваться в онлайн режиме в социальной сети Facebook на официальной странице Департамента (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086031623395&mibextid=dGKdO6).

К участию в публичных слушаниях приглашаются депутаты маслихата, органы местного самоуправления, государственные органы, потребители, общественные объединения, независимые эксперты, а также представители средств массовой информации, субъектов естественных монополий и иные заинтересованные лица.

Информацию о проекте тарифа и тарифной сметы, а также о причинах изменения тарифа с экономически обоснованными расчетами участники публичных слушаний в праве запросить у субъекта естественной монополии ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)».

Контактные телефоны Департамента: 8(7102) 76-02-47.

Контактный телефон ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»: 8 (72153) 3 18 68.

 

Балқаш ЖЭО бойынша жылу энергиясын өндірудің реттеліп көрсетілетін қызметіне
2024-2028 жылдарға арналған тарифтер мен тарифтік сметаларды бекітуге «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Energy)» ЖШС өтінімі бойынша Жария тыңдаулар өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық  экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті Балқаш ЖЭО бойынша жылу энергиясын өндіру реттеліп көрсетілетін қызметіне 2024-2028 жылдарға арналған тарифтер мен тарифтік сметаларды бекітуге «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Energy)» ЖШС -нің түскен өтінімі бойынша жария тындаулар өткізеді.

Жария тындау 2024 жылы 9  сәуірде сағат 14.00 -де Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сябитова шағынауданы 18 (Аманат партиясының ғимараты) мекенжайында өтеді.

Сонымен қатар, қоғамдық тыңдау Департаменттің Facebook әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында онлайн режимде қатар таратылатын болады (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086031623395&mibextid=dGKdO6).

Жария тыңдауға қатысуға мәслихат депутаттары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мемлекеттік органдар, тұтынушылар, қоғамдық бірлестіктер, тәуелсіз сарапшылар, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының, табиғи монополиялар субъектілерінің өкілдері және өзге де мүдделі тұлғалар шақырылады.

Жария тыңдауларға қатысушылар тарифтің және тарифтік сметаның жобасы туралы, сондай-ақ экономикалық негізделген есептеулермен тарифтің өзгеру себептері туралы ақпаратты бекітуге «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Energy)» ЖШС табиғи монополия субъектісінен сұрауға құқылы.

Департаменттың байланыс телефоны: 8 (7102) 76-02-47.

«Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Energy)» ЖШС байланыс телефоны: тел.: 8 (72153) 3 18 68

 

Презентация тариф теплоэнергия БТЭЦ 2024-2028гг

Пресс-релиз БТЭЦ (тариф тэ 2024-2028гг)